Wettelijke vermeldingen

Apotheek: Apotheek Dulst - Desmedt

Woestendorp 50

8640 Vleteren Woesten

Hoofdapotheker: Nele Desmedt

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0508.516.164

Machtigingsnummer APB: 333301

Telefoonnummer: 057 42 24 42

Intellectuele eigendom

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.